Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Pozvánka FF UCM - on line workshop internacionalizácia a rozvoj PhD štúdia

Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+.

Kedy: 24. jún 2021, 10:00 - 12:00 hod. /obedná prestávka/ 13:00 - 15:00 hod.
Termín registrácie: 14. jún 2021

V spolupráci s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí n.Labem (ČR) a Univerzitou Wroclaw (PL) predstavíme koncepciu medzinárodného doktorandského programu, učebný materiál k výuke v doktorandskom štúdiu, možnosti publikovania doktorandov v novozaloženej platforme Doktorandenforum Auslandsgermanistik, v spolupráci s renomovaným vydavateľstvom Leipziger Universitätsverlag. Súčasťou workshopu bude i diskusia o aktuálnom stave doktorandského štúdia a jeho perspektívach v európskom priestore.

Viac informácií nájdete v pozvánke a TU.

Kontakt:
doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
FF, Katedra germanistiky
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
monika.hornacek.banasovajohn(zav.)doeucm.sk

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.6.2021
Dátum aktualizácie: 10.6.2021