Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Súťaž L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede
Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.02.2023.
čítať viac
Štipendiá Národného štipendijného programu SR
Národný štipendijný program SR je program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila Program schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financov...
čítať viac
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.
čítať viac
Webinár EURAXESS „Tréningy na podporu kariérneho rozvoja doktorandov“
27. január, 9.30 – 10.30. 
Počas webinára Vám budú priblížené predovšetkým aktivity a výstupy projektu CARLiS, v rámci ktorého spojili sily SAIA, Viedenská univerzita, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied a to vďaka podpore z program...
čítať viac
UCM udelila čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Renzovi
Dňa 13. decembra 2022 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, rozšírené o Vedeckú radu Fakultu prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Zúčastnite sa konferencie Žijem vedu naživo
V utorok 20. decembra 2022 už po štvrtýkrát sa uskutoční konferencia Žijem vedu naživo na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
čítať viac
Zverejnili pracovné programy Horizontu Európa na roky 2023 – 2024
Pracovný program pre grantovú schému Výskumné infraštruktúry (VI) je dostupný tu. Súbežne so zverejnením pracovného programu pre VI sa otvorili nové výzvy na predkladanie projektových návrhov s uzávierkou 9. marca 2023.
čítať viac
Mentoring pre žiadateľov o ERC grant
Slovenskí vedci majú opäť možnosť zapojiť sa do mentoringového programu, ktorého cieľom je zlepšiť ich úspešnosť pri podávaní žiadostí o prestížne ERC granty.
 
čítať viac
UCM udelí čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Renzovi
Univ.-Prof. Dr. techn. et rer. nat. habil. Dipl.-Ing. cand.-Ing. Franz Renz spolupracuje s UCM v Trnave na projektoch typu DAAD viac ako 10 rokov. Jeho multidisciplinárny rozsah vedomostí a výstupov ho zaraďuje medzi popredné osobnosti vedy nielen v Európe, ale aj vo svete. 
čítať viac
Študentka FF UCM získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022
Dianu Gerbocovú z Katedry psychológie okrem toho ocenili aj špeciálnou cenou TV JOJ.
čítať viac
Dva projekty vedcov UCM zaradili medzi vynikajúce výskumy 2022
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila už po šiesty krát na svojej stránke prehľad projektov, ktoré mali vynikajúcu úroveň riešenia.
čítať viac
Informácie o blížiacich sa Brockerage eventoch
Brockerage eventy slúžia na informovanie o výzvach, prezentáciu inštitúcií a vyhľadávanie takzvaných matching process s potenciálnymi projektovými partnermi.
Pripravované eventy sú aktuálne k dispozícii na nasledovných weboch:
čítať viac