Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Zverejnili pracovné programy Horizontu Európa na roky 2023 – 2024

Pracovný program pre grantovú schému Výskumné infraštruktúry (VI) je dostupný tu. Súbežne so zverejnením pracovného programu pre VI sa otvorili nové výzvy na predkladanie projektových návrhov s uzávierkou 9. marca 2023.

Prehľad výziev v oblasti Výskumné infraštruktúry je spracovaný v priloženom letáku, pri jednotlivých výzvach/témach sa nachádza priamy odkaz na predkladanie projektových návrhov na FTO portáli

Dostupný záznam k výzvam 2023, ktorý sa konal dňa 6.12.2022:  oficiálneho informačného dňa EK.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 12.12.2022