Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

NextStep Science Conference 2023

Ak študuješ prírodovedné, chemické, biofyzikálne odbory, farmáciu, alebo si nadšenec biológie a nových technológii, vykroč s nami a zober príležitosť do vlastných rúk. Získaš možnosť odlíšiť sa od ostatných, nájsť najlepšie pracovné ponuky, stáže alebo rôzne aktivity, vďaka ktorým si zvýšiš šance na trhu práce.

NextStep Science Conference 2023 sa uskutoční 22. marca 2023 v čase od 17.00 do 21.00 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8.

Registrácia na podujatie.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 6.3.2023