Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Grantová výzva Nadácie ESET

Nadácia ESET otvára aj tento rok grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu a úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30 000 eur.

Cieľom výzvy je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií, ktoré popularizujú vedu na Slovensku. Žiadosť o grant je možné podať do 12. apríla 2023 na stránke https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 6.3.2023