Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Pozvánka na prednášku

Pozývame Vás na prednášku Ing. Rudolfa Husoviča, PhD. (CIZ) s názvom "Mendeley - nástroj pre prácu so zoznamom referencií", ktorá sa uskutoční 24. marca 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

V dnešnej dobe technológií rastie medzi študentmi a vedcami záujem o používanie citačných manažérov. Jedným z najpopulárnejších je softvér Mendeley - voľne dostupný referenčný manažér. Umožňuje organizovať, čítať, anotovať, a zdieľať bibliografické citácie, ako aj vytvárať komunitu užívateľov - vedcov.

Na prednáške sa zoznámite so softvérom Mendeley, jeho funkciami, štandardom citovania používaného na UCM prispôsobeného podľa ISO 690. Taktiež bude reč aj o dôležitosti používania DOI a pre výskumných pracovníkov aj ORCID.

Rudolf Husovič (Ing., PhD.) pôsobí ako koordinátor CIZ a senior data analyst UCM. Študoval Priemyselné inžinierstvo na Materiálovotechnologickej fakulte, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde sa venoval podnikovej analytike z pohľadu IT. V minulosti vyučoval predmety Informatika a informačný a vedomostný manažment. Taktiež realizoval viacero úspešných projektov, bol súčasťou Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) a absolvoval stáže v zahraničí.

Link na pripojenie → TU

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 13.3.2023
Dátum aktualizácie: 23.3.2023