Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Cena za transfer technológií

Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie a inovátorov, inovátorky a aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Tých najlepších hľadá Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) prostredníctvom Centra transferu technológií CVTI SR (CTT CVTI SR) aj tento rok.

Nominácie od vedeckovýskumných inštitúcií prijímajú až do 31. augusta 2023. Víťazov v jednotlivých kategóriách vyhlásia na konferencii COINTT 2023, ktorá sa uskutoční v októbri v Bratislave.

Pretaviť výsledky vedy a výskumu do praxe a zhodnotiť duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách, má byť cieľom každej z nich. Práve inovácie a nové technické riešenia, ktoré sú výsledkami vedeckovýskumného bádania v akademických inštitúciách, tradične oceňuje súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku.

Viac informácií najdete → TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 20.4.2023