Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Pozvánka na besedu s Petrom Weissom

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na besedu s Petrom Weissom k jeho novej knihe esejí Máme republiku!
Beseda sa bude konať 27. apríla 2023 o 14.00 hod. v knižnici UCM na Nám. Herdu 2 v Trnave. Moderuje PhDr. Jozef Lenč, PhD.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 26.4.2023