Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

O absolventov UCM je čoraz väčší záujem na trhu práce

Pracovný portál Profesia.sk vyhotovil rebríček verejných vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Prieskum vyhodnotil, koľko zamestnávateľov si prehliadalo v roku 2022 životopisy našich absolventov vo vzorke 14 000 žiadateľov o prácu.
Analýza odhalila zvyšujúci sa dopyt po našich absolventoch pre prax. Životopisy absolventov UCM získali skóre 2,42 oproti 1,9 v roku 2021. Naši študenti sú čoraz žiadanejší a nachádzajú si svoje miesto v organizáciách a firmách, v ktorých preukázali schopnosti a vedomosti.
Dopyt po našich absolventoch v praxi je jedným z ukazovateľov úspechu našej univerzity.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 30.6.2023