Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Prednáška prof. RNDr. Jany Sedlákovej, PhD. s názvom „Ako písať európsky projekt – čo by poradil oponent“

Pozývame Vás na prednášku prof. RNDr. Jany Sedlákovej, PhD. s názvom "Ako písať európsky projekt – čo by poradil oponent", ktorá sa uskutoční 20. októbra 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.  

Písanie európskych projektov je zručnosť, ktorú sa môže naučiť každý z nás. Cieľom prednášky je ukázať aké sú najčastejšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť a pripraviť projekt, ktorý má šancu obstáť v konkurencii tých najlepších. Všetky rady vychádzajú z dlhoročných skúseností z hodnotenia rôznych európskych projektov pre rôzne inštitúcie vrátane Európskej komisie a Európskej vedeckej nadácie.

Prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. je členkou kolektívu Ústavu chémie a environmentálnych vied FPV UCM. Je odborníčkou v oblasti environmentálnych biotechnológií, aplikovanej mikrobiológie a využitia mikroorganizmov pri spracovaní surovín s obsahom kovov. Experimentálne sa venuje štúdiu využitia mikroorganizmov v procesoch biosorpcie, bioakumulácie, bioredukcie, fytoremediácie a biolúhovania. Bola (resp. je) spoluriešiteľkou 17 projektov (z toho v 5 projektoch VEGA a jednom projekte APVV bola zodpovednou riešiteľkou). Je spoluautorkou 5 kníh venovaných problematike aplikácie environmentálnych biotechnológií (jedna z nich indexovaná vo WoS) a mnohých vedeckých článkov zaoberajúcich sa spomínanou problematikou. Okrem toho je spoluautorkou troch kapitol v knihách vydaných vo vydavateľstvách v zahraničí (2 z nich indexované vo WoS), zaoberajúcich sa aplikáciou mikroorganizmov pri spracovaní surovín s obsahom kovov. Je autorkou alebo spoluautorkou 72 článkov registrovaných v databáze Scopus, z čoho je 29 indexovaných v databáze Current Contens. Jej práce boli citované viac ako 900 krát. Jej h-index podľa databázy Scopus aj WOS je 16. Má za sebou niekoľko krátkodobých pobytov (v rozsahu 1-2 týždňov) na zahraničných univerzitách a jednu dlhodobú vedeckú stáž (v rozsahu 2 rokov) na Technickej univerzite Kréty v Grécku v rámci Marie Curie štipendia, ktoré je poskytované Európskou komisiou. Pracuje ako externý expert Európskej komisie pre hodnotenie projektov  v programe FP7, H2020 a Horizon Europe v paneli Životné prostredie, projektov v programe Bio-based Industries, Waste a pod. Spolu hodnotila viac ako 200 projektov. Od roku 2023 pracuje pre Európsku komisiu aj ako monitor ukončených projektov. Okrem toho pracuje ako expert pre hodnotenie projektov aj pre European Science Foundation a pre Foundation for Science and Technology, Portugalsko, v paneli Environmentálne biotechnológie.

Link na pripojenie → TU

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 4.10.2023