Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Všeobecný kurz duševného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou WIPO spúšťa dištančné vzdelávanie s názvom Všeobecný kurz duševného vlastníctva (DL101 SK kurz).
DL101SK kurz je v slovenskom jazyku a je otvorený pre všetkých záujemcov.

Cieľom online kurzu je:

  • zvyšovať povedomie o základných koncepciách duševného vlastníctva (DV) a ich význame ako stimulu ľudskej tvorivosti pri ďalšom vývoji hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pri uľahčovaní medzinárodného obchodu prostredníctvom zmlúv poskytujúcich viacstrannú ochranu;
  • vysvetliť, čo predstavuje ochranu DV;
  • predstaviť zmluvy, ktoré upravujú DV;
  • vysvetliť niektoré zo služieb WIPO, ktoré pomáhajú pri získavaní, správe a ochrane práv DV na celom svete.

Rozvrh kurzu DL101SK je nasledovný:

Registrácia: od 3. do 22. októbra 2023
Kurz: od 24. októbra do 5. decembra 2023
Záverečný test: od 6. decembra do 8. decembra 2023

Bližšie informácie, ako aj návod na registráciu nájdete na webovej adrese ÚPV SR.
Emailová adresa pre informácie: DL101kurzjohn(zav.)doeindprop.gov.sk

Uzávierka registrácie je 22. októbra 2023.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 10.10.2023