Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Prednáška PhDr. Petra Murára PhD. a PhDr. Michala Kubovicsa, PhD. s názvom „Ako využiť AI v publikovaní (eticky)“

Pozývame Vás na prednášku PhDr. Petra Murára, PhD.PhDr. Michala Kubovicsa, PhD. s názvom "Ako využiť AI v publikovaní (eticky)", ktorá sa uskutoční 10. novembra 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.  

Seminár ponúkne dôkladný pohľad na nástroje, ktoré zjednodušujú každodenné úlohy vedeckých pracovníkov: tvorbu rešeršov, písanie, vedeckých článkov (eticky!), tvorby abstraktov či štylistickej úpravy textov. Učastníci získajú praktické znalosti o tom, ako využiť AI na zlepšenie svojej vedeckej práce, zvýšiť jej kvalitu a efektivitu.


PhDr. Peter Murár, PhD.
- vedecky a pedagogicky sa zaoberá UX a design thinking vo vzdelávaní. Pracoval ako freelancer v UX dizajne, social media manažér vo Websupporte a online manažér v Slovenskom skautingu. Je lektorom kurzov a spoluautorom príručky o využití AI vo vyučovaní.


PhDr. Michal Kubovics, PhD.
- vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá vizualizáciou dát, SoLoMo marketingom a digitálnym marketingom. Predtým pracoval v agentúrach ako špecialista na digitálny marketing a mobilné aplikácie. Je lektorom kurzov a spoluautorom príručky o využití AI vo vyučovaní.

Link na pripojenie → TU

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 24.10.2023