Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Podujatie kancelárie SLORD a jej partnerov – OUTSTANDING RESEARCH CAREERS

Dňa 28. novembra 2023 sa v priestoroch Nordic House v Bruseli, s možnosťou sledovania priameho prenosu, uskutoční seminár o výnimočných kariérach vo výskume.

Toto podujatie je organizované kanceláriami „V4 Research & Innovation in Brussels“ v spolupráci so sieťou mladých európskych univerzít (Young European Universities Network - YERUN).

Počas poldňového podujatia ponúkne pútavé rozhovory so zaujímavými rečníkmi zastupujúcimi Európsku komisiu aj komunitu talentovaných výskumných pracovníčok a pracovníkov na začiatku alebo v pokročilejšom štádiu svojej výskumnej kariéry.

Pozvané výskumníčky a výskumníci predstavia svoju kariéru a budú analyzovať výzvy dnešného výskumného prostredia. Budú sa zaoberať otázkami týkajúcimi sa mobility, kariérneho rastu, zručností a pracovných podmienok. Ich skúsenosti sú veľmi dôležité pre súčasné politiky týkajúce sa kariéry výskumných pracovníkov v Európe, na národnej úrovni aj európskej úrovni.

Pre účasť fyzicky alebo online je potrebné sa zaregistrovať do 24. novembra.

Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

Online účastníkom bude zaslaný odkaz na sledovanie podujatia krátko pred jeho konaním.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 21.11.2023