Cena rektora

Cena rektora UCM v Trnave v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej a umeleckej  je udeľovaná každoročne tvorivým pracovníkom UCM za významný prínos k vedeckému poznaniu, za významnú publikáciu alebo za významné umelecké dielo – a to v nasledujúcich kategóriách:

 • prírodné vedy,
 • spoločenské a humanitné vedy,
 • umenie.

Udeľovanie ceny upravujú Zásady udeľovania ceny rektora z  8. marca 2011.

Ceny rektora za výnimočné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti  vybraným zamestnancom a za príkladnú reprezentáciu univerzity študentom boli na Slávnostnom otvorení akademického roka 2019/2020 (23.9.2019) udelené:

 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.,
 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.,
 • prof. Dr. Roman Horváth, PhD.,
 • prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.,
 • doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.,
 • volejbalistky HIT UCM v Trnave: Nina Vasková, Renáta Vojtechová, Adriana Límová, Sarah Sedlářová, manažér Pavol Mančák a tréner Rasťo Filípek,
 • Bc. Adrián Adamec z FMK UCM,
 • Bc. Barbora  Kalná  a Bc. Peter Hrdlička z FSV UCM,
 • Mgr. Miroslava Kopúňová z FF UCM.