Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len "DUCM") je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity prvý svojho druhu.  Obsahový a tematický rámec DUCM je už 6 rokov prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách.

V dňoch 1. 7. 2019 – 4. 7. 2019 sa uskutoční siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda (DUCM) pod garanciou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá spolu s ostatnými fakultami, inštitútom a univerzitným oddelením práce s verejnosťou začala prípravné a organizačné práce na tomto ročníku podujatia. Pracovné tímy zo všetkých fakúlt pripravia pre prihlásené deti pútavý program a priblížia im nielen život na univerzite, ale i mnoho iných zaujímavostí z nášho regiónu.