Inštitút manažmentu

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave má od 1.6.2020 nový INŠTITÚT MANAŽMENTU UCM v Trnave, ktorý vznikol transformáciou Ústavu občianskej spoločnosti UCM. Štatút Inštitútu manažmentu UCM schválil 28.4.2020 Akademický senát UCM.

Inštitút manažmentu (IM) je súčasťou UCM, ako priamo riadená organizácia s celouniverzitnou pôsobnosťou. Je založený zriaďovacou listinou zo dňa 28. apríla 2020 rektorom UCM od 1. júna 2020. Sídlom inštitútu je Trnava. Adresa je: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava.