Karanténne miestnosti UCM

Dočasné karanténne miestnosti:

  • Nám. Jozefa Herdu, 5. posch., miestnosti 517a, 517b, tel. 840 a miestnosti 517c, 517d, tel. 841
  • Hajdóczyho ul, miestnosť č. 517, tel. 149
  • Skladová ul., miestnosť č. 212, tel. 452
  • V jame, 1. poschodie, miestnosť č. 71, tel. 484
  • Špačince, miestnosť č. 101
  • Piešťany, 1. poschodie, miestnosť R 1-1, tel. 740
  • pre prípad vynútenej karantény zahraničných študentov - Nám. J. Herdu, 5. posch., miestnosti 517a, 517b, tel. 840 a miestnosti 517c, 517d, tel. 841
  • Miestnosť prvého kontaktu (prízemie - oproti vrátnici, Nám. J. Herdu 2, tel. 178)
  • Bučianska – miestnosť č. 404