Koronavírus

Na UCM v Trnave pracuje pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. Stály krízový štáb UCM ako poradné grémium rektora. V prípade potreby sú prizývaní na rokovania štábu ďalší zamestnanci univerzity, predovšetkým dekanky a dekani fakúlt, riaditeľka inštitútu a ďalší vedúci zamestnanci univerzity.

UCM zriadila dňa 19.8.2020 INFORMAČNÝ KANÁL covid19john(zav.)doeucm.sk
Jeho cieľom je poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci vysokej školy príp. ďalších konkrétnych informácií týkajúcich sa univerzity, študentov a zamestnancov v tomto období.