Koronavírus

Na UCM v Trnave pracuje pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prorektora prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc. Stály krízový štáb UCM ako poradné grémium rektora. V prípade potreby sú prizývaní na rokovania štábu ďalší zamestnanci univerzity, predovšetkým dekanky a dekani fakúlt, riaditeľka inštitútu a ďalší vedúci zamestnanci univerzity.

UCM zriadilo dňa 19.8.2020 INFORMAČNÝ KANÁL covid19john(zav.)doeucm.sk
Jeho cieľom je poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci vysokej školy príp. ďalších konkrétnych informácií týkajúcich sa univerzity, študentov a zamestnancov v tomto období.

Vedenie UCM  pre vlastné potreby pripravilo dotazník na zistenie postoja zamestnancov a študentov k očkovaniu proti COVID19.
Dotazník je dobrovoľný a anonymný.
LINK na prístup k dotazníku:
DOTAZNÍK

ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ (z materiálu SEMAFOR pre vysoké školy)

  • Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní.
  • V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška.
  • Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou.