Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2021 platná na UCM v Trnave

Dňa 11.01.2021 bola rektorom UCM v Trnave prof. Ing. Romanom Bočom, DrSc. a predsedníčkou Základnej organizácie zamestnancov OZ PŠaV pri UCM v Trnave Mgr. Norou Dostálovou podpísaná Kolektívna zmluva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na rok 2020. Tento dokument upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán, rieši otázky pracovných podmienok, sociálneho programu, BOZP, sociálneho fondu apod. za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov univerzity.

Znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2021