Multivyhľadávač SUMMON

Účelom portálu SUMMON je efektívne vyhľadávanie vo všetkých dostupných licencovaných elektronických informačných zdrojov, súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete. Vyhľadávanie potrebných informácií nie je nijako obmedzované, prístup k plnotextovému obsahu v licencovaných e-zdrojoch majú len registrovaní používatelia knižnice.

Univerzitná knižnica UCM v Trnave ponúka možnosť vyhľadávania pomocou multivyhľadávača Summon vo všetkých informačných zdrojoch, dostupných v našej univerzitnej knižnici. Index Summonu obsahuje metadata i úplné texty časopisov a kníh viac než 7000 vydavateľstiev, databázy, Open Access tituly, knižničné katalógy, repozitáre a mnoho ďalších zdrojov. Vyhľadávacie prostredie pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda je dostupné na adrese http://ucmtt.summon.serialssolutions.com/