Vedomostná súťaž

Písomná vedomostná súťaž - Mária Henrieta Choteková - Ružová grófka

CIZ  Univerzitná knižnica UCM v Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž Mária Henrieta Choteková - Ružová grófka pri príležitosti 75 rokov od úmrtia Márie Henriety Chotekovej, uznávanej osobnosti v histórii svetového ružiarstva, významnej osobnosti nášho regiónu známej svojimi charitatívnymi aktivitami.

Súťaž bude prebiehať od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 a je určená pre študentov. Záujemcovia sa do súťaže môžu zapojiť priamo v CIZ UK UCM v Trnave alebo prostredníctvom elektronického formulára:  http://www.ucm.sk/sk/vedomostna-sutaz.

Odpovede so svojimi kontaktnými údajmi odovzdajte v CIZ UK UCM alebo pošlite mailom na adresu: vypozicky.ukjohn(zav.)doeucm.sk do 28. 2. 2021.

Výhercovia budú odmenení zaujímavými cenami.

Mená výhercov budú uverejnené na webovej stránke http://www.ucm.sk.

Súťažné otázky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktné údaje
: *
:  
: *
: *
: *
:  
 
Týmto dávam súhlas Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, IČO 36 078 913 so spracovaním mojich osobných údajov na účel vedenia evidencie súťažiacich a to v roszahu: meno, priezvisko, adresa, názov školy a fakulty, telefónne číslo, e-mail i na účel propagácie aktivity vo verejnom záujme zverejnením výsledkov súťaže na webovej a facebookovej stránke prevádzkovateľa a v tlačených propagačných materiáloch prevádzkovateľa.