Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2022/2023:

12. 12. 2022

10. 11. 2022

18. 10. 2022

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2021/2022:

28. 06. 2022

24. 05. 2022

05. 04. 2022

22. 02. 2022 (Zápisnica z Volebnej a mandátovej komisie AS UCM)

30. 11. 2021

19. 10. 2021

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2020/2021:

29. 06. 2021

18. 05. 2021


20. 04. 2021


30. 03. 2021


01. 03. 2021

16. 02. 2021

02. 02. 2021


15. 12. 2020

20. 10. 2020


Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu UCM, konaných v akademickom roku 2019/2020:

16. 06. 2020

28. 04. 2020

21. 04. 2020 

10. 12. 2019

30. 10. 2019

Archív zápisníc zo zasadnutí Akademického senátu UCM