Aktuality

  8.11.2017    Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA

Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA č. 11/2017. Témou čísla sú štipendiá na letné školy a jazykové kurzy . Bulletin SAIA 11/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Judinyová
Zdroj: referát zahraničných stykov