Aktuality

  27.11.2017    Porada prorektorov pre zahraničné vzťahy na pôde UCM

Dňa 23.11. 2017 privítala prorektorka pre zahraničné vzťahy, doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. účastníkov celoslovenskej porady na pôde našej univerzity v zasadacej miestnosti na Bučianskej ceste. Akciu organizovala SAIA v zastúpení jej riaditeľky PhDr. Kataríny Košťálovej a jej výkonného riaditeľa p. Mgr. Michala Fedáka a regionálnej pracovníčky Slovenskej akademickej agentúry pre región Trnava a Nitra p. PhDr. Beaty Košťálovej.

Okrem prorektorov pre zahraničie bol významným hosťom tohto stretnutia generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí p. PhDr. Marek Moška a riaditeľ Sekcie vysokých škôl p. PhDr. Andrej Piovarči, PhD. Agentúru SAAIC reprezentovala PhDr. Denisa Filkornová a p. Mgr. Katarína Šmálová.

Hlavným bodom rokovania boli medzinárodné aktivity v rámci internacionalizácie, ako aj aktivity na počesť 30. výročia programu ERASMUS+. Nosnou témou však bol medzinárodný výskum  a podiel slovenských výskumníkov v ňom. Referát: Európska Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov a možnosti jej implementácie v rámci Slovenska predniesla riaditeľka PhDr. Katarína Košťálová.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér