Aktuality

  15.5.2018    Vyjadrenie povereného rektora k súčasnej situácii na FMK

Vážená akademická obec, pedagógovia a študenti,
po posledných turbulentných voľbách kandidáta na rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa po prvých dňoch zdalo, že situácia na pôde našej univerzity sa upokojí  a bude smerovať k pokojnej, cieľavedomej  a zmysluplnej práci.

Výroky predstaviteľov vedenia jednej z najväčších a najúspešnejších  fakúlt našej univerzity, však prinášajú do pokojnej práce našich pedagógov a hlavne študentov, myšlienky plné obáv a neistoty z ich budúcnosti, ich práce, ich štúdia  a hlavne ukončenia ich štúdia.  Oslovujú ma viacerí s otázkami typu, čo to má znamenať, aké bude napredovanie univerzity, aká bude budúcnosť ich štúdia a možností úspešného ukončenia tvrdej päťročnej práce. V mysli mi stále znejú slová p. dekanky doc. Petranovej na  1. zasadnutí AS FMK UCM zo dňa 7.3.2018, cit.: „  Nechceme odchod za každú cenu, ale ak si ostatné súčasti univerzity myslia, že nie sme pre nich vhodný partner, tak im nebudeme v štruktúrach univerzity zavadzať.“   A z výsledného uznesenia z menovaného zasadnutia,  cit: „V prípade pokračovania krízovej situácie na univerzite ....   súhlasíme s procesom delimitácie FMK spod UCM a budeme podporovať osamostatnenie FMK.“   Denník N  dňa 22.3.2018 uverejnil článok s obsahom o situácii na Fakulte masmediálnej komunikácie univerzity s citovaním názoru p. dekanky  a jej manžela p. doc. Magála, predsedu Akademického senátu danej fakulty  a podotkol, že cit: „Už pred časom si podľa neho (p. manžela dekanky a predsedu Akademického senátu fakulty) preverili legislatívnu situáciu a podmienky osamostatnenia“. Na dôvažok, citát z predposledného zasadnutia Akademického senátu univerzity, kde sa p. Magál nechal počuť, cit: „FMK je nekompatibilná s ostatnými súčasťami, na väčšinu dôležitých rozhodnutí máme iný názor. Na mimoriadnom zasadnutí senátu FMK zaznelo aj takéto rozhodnutie o opustení a asi bude nutné radikálne riešenie“. 

Silný názor, silné slová. Ako najvyššieho predstaviteľa univerzity, ma netešia takéto vyjadrenia vedenia fakulty, p. dekanky FMK a jej manžela, p. predsedu Akademického senátu FMK. Môžem však s istotou a potešením konštatovať, že možnosť opustenia fakulty či  osamostatnenia nerieši žiadne ustanovenie vysokoškolského zákona, neexistujú žiadne legislatívne ani iné právne možnosti opustenia, či odchodu fakulty z univerzity ako celku. Nechceme pripustiť odchod žiadneho pedagóga, zo žiadnej fakulty či inštitútu, najmä  ak sa jedná o dobrého pedagóga. Nechceme odchod ani jedného študenta len preto, že vedenie fakulty a vedenie univerzity zatiaľ, opakujem zatiaľ nenašlo spoločnú reč.  Ak by predsa niektorí pedagógovia, či študenti chceli odísť z našej školy, nebudeme nikomu brániť, ale budeme sa snažiť, aby ostali a budovali spoločne silnú univerzitu v slovenskom univerzitnom prostredí.  Nepripustíme, aby študenti, ktorí majú za sebou už viac ako jeden, dva, tri či štyri roky štúdia mali zrazu pochybnosti, či ich zoberie iná univerzita a umožní im úspešne doštudovať.  Garantujeme jedno, a to je maximálna snaha vedenia univerzity, aby každý jeden študent dostal a mal možnosť, v pokoji ukončiť svoje štúdium, vykonaním  štátnej záverečnej skúšky. To, čo je jedným z poslaní univerzity, sa budeme snažiť a verím, že spoločnými silami všetkých súčastí  univerzity, naplniť.

prof. Ing.  Jozef Lehotay, DrSc.,
poverený výkonom funkcie rektora UCM v Trnave

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Zdroj: poverený výkonom funkcie rektora UCM v Trnave