Aktuality

  26.9.2018    Inaugurácia dekana Fakulty sociálnych vied UCM

V pondelok  24.9.2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konalo zasadnutie akademickej obce a otvorenie akademického roka 2018/2019. Počas zasadnutia akademickej obce bol oficiálne rektorom prof. Ing. Romanom Bočom, DrSc. inaugurovaný do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., ktorý na pozícii dekana vystriedal doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. 

Prajeme novému dekanovi vo funkcii  veľa úspechov.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou