Aktuality

Ocenenie TTSK pre MUDr. Jozefa Haringa, PhD.

Trnavský samosprávny kraj udelil dňa 4. 10. 2018 ocenenia 17 významným osobnostiam a kolektívom trnavského kraja.

Ocenenia sú udeľované za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej alebo inej činnosti. N8vrhy mohla predkladať i široká verejnosť.

Medzi ocenenými bol i MUDr. Jozef Haring, PhD., ktorý pôsobí na  UCM v Trnave na IFBRL ako pedagóg a zástupca riaditeľa inštitútu.

Ocenenie mu bolo odovzdané  za vynikajúce výsledky dosiahnuté v odbore fyzioterapia a za rozvoj fyzioterapie na Slovensku.

Ocenenému kolegovi srdečne blahoželáme.

Viiac - TTSK a Piešťanský denník

Ilustračné foto: https://www.piestanskydennik.sk/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 23.10.2018