Aktuality

Odovzdanie predmetov z charitatívnej zbierky

Spoločne s kolegyňami z Trnavského samosprávneho kraja z odboru sociálnych vecí, p. riaditeľkou B. Flamíkovou a p. D. Nagyovou, sme v uplynulú stredu odovzdali zbierku šatstva, obuvi, hračiek a predmetov Domovom sociálnych služieb a krízovým centrám v regióne Trnava.

Časť zbierky sme odovzdali osobne klientom DSS Šoporňa-Štrkovec, kde nás privítala milá p. riaditeľka Mgr. M. Tóthová a klienti domova s krásnym srdečným nacvičeným vianočným programom .... na našich tvárach nechýbali ani slzičky, bolo to úžasne dojemné ...

ĎAKUJEME VÁM všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli.

Fotogaléria.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 17.12.2018