Aktuality

Výzva - Fond pre podporu výskumu UCM

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).

Vedúci projektu, ako aj členovia riešiteľského kolektívu nemôžu presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov.

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 Eur.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive elektronicky na miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané, v tlačenej podobe na Oddelenie kvality a vedy (1. posch. č. d. 109 a).

Konečný termín na predkladanie žiadostí projektov v elektronickej a tlačenej podobe je 21. február 2019, 13,00 hodina.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie kvality a vedy
Dátum vloženia: 24.1.2019