Aktuality

Podpis Memoranda o spolupráci medzi CSU a UCM

V dňoch 11.1. - 18.1. sa JUDr. Marcel Vysocký, PhD., vedúci oddelenia vonkajších vzťahov UCM v Trnave a Mgr. Juliána Mináriková, PhD., prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK UCM), zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Počas pobytu absolvovali viacero stretnutí so zástupcami podnikateľského prostredia, obchodných komôr, Inštitútu základného výskumu klinickej medicíny ako aj prijatie u J.E. Dušana Bellu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Pekingu. Hlavným cieľom návštevy bolo stretnutie so zástupcami "Central South University" (CSU) a predstaviteľmi Fakulty literatúry a žurnalistiky. Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi FMK UCM v Trnave a Fakultou literatúry a žurnalistiky CSU v Changsha.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.2.2019