Aktuality

Cesty Jana Botíka

V univerzitnej knižnici sme privítali podvečer 27. marca vzácnu návštevu, významného vedca, pedagóga, etnografa, prof. PhDr. Ján Botíka, DrSc, i ďalších významných predstaviteľov z oblasti etnológie na Slovensku i v Čechách: prof. PhDr. Martu Botíkovú CSc., doc. PhDr. Hanu Hlôškovú, CSc., z Katedry etnológie Univerzity Komenského Bratislava, PhDr. Janu Pospíšilovú, PhD., vedúcu Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brne, PhDr. Helenu Beránkovú, z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brne, doc. PhDr. Miroslava Válka PhD., z Ústavu evropské etnologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Podujatie pripravila Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, Národopisná spoločnosť Slovenska a Univerzitná knižnica UCM v Trnave. Podujatie moderovala doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková PhD., dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave a bývalá študentka pána profesora Botíka. V rozhovore spomenul profesor Botík ako sa dostal k štúdiu etnológie a neskôr k výskumnej činnosti i na zážitky z výskumných ciest v Argentíne, slovenskej Dolnej zeme v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Maďarsku, ktoré sú spracované aj v zborníku. Celé stretnutie sa konalo v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Profesor Botík daroval do univerzitnej knižnice päť svojich publikácií, ktoré po zaevidovaní budú dostupné v študovni UK UCM. Na záver sa konala autogramiáda.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: vedúca UK
Dátum vloženia: 28.3.2019