Aktuality

Zahraničná návšteva z Iraku

V dňoch 31.3.2019 – 4.4.2019 navštívila UCM v Trnave zahraničná delegácia z Iraku zo Salahaddin University-Erbil - prof. Ahmed Anwar Amin Dezaye - rektor, Jawhar Fatih Saeed - prorektor, Vian Faruq Muhammad - riaditeľka univerzity, Mohamed Aziz Saeed - riaditeľ programu Erasmus+ a ďalší asistenti. Počas návštevy na našej univerzite absolvovali niekoľko pracovných stretnutí na jednotlivých fakultách a inštitúte  UCM v Trnave a rokovali i s vedením UCM v Trnave.  Návšteva bola realizovaná cez grantovú schému Erasmus+ KA 107 pod garanciou doc. Marwan Al-Absi, PhD. a  PhDr. Jozefa Lenča, PhD z našej univerzity. Okrem pracovných stretnutí realizovali zahraniční kolegovia aj prednášky pre študentov. Jednotlivé pracovné stretnutia umožnili nájsť spoločné oblasti záujmu a možnej kooperácie a vytvorili dobrú platformu na ďalšiu spoluprácu medzi našimi akademickými inštitúciami.

Na záver návštevy boli rokovania a pobyt kolegov z univerzity z irackeho Kurdistanu úspešne zavŕšené podpisom Memoranda o porozumení  medzi našimi inštitúciami. Dohodu podpísal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc a prof. Ahmed Anwar Amin Dezaye, rektor Salahaddin University-Erbil.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.4.2019