Aktuality

Rozpočet UCM definitívne schválený

Správna rada UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2019 schválila rozpočet UCM na r. 2019 všetkými hlasmi prítomných členov Správnej rady.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.4.2019