Aktuality

Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu

V dňoch 24. 6. – 28. 6. 2019 organizovala Katedra germanistiky FF UCM v Trnave Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu 2018-1-SK01-KA203-046375 Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia. Cieľom projektu je skvalitnenie doktorandského štúdia germanistiky.

Viac informácií a fotogalériu nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Vlachovičová
Zdroj: Dekanát FF UCM
Dátum vloženia: 1.7.2019