Aktuality

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 5. júla 2019 vo veku 62 rokov opustil
náš dlhoročný kolega

Ing. Peter Sivák

Nech odpočíva v pokoji!

Pohreb sa uskutoční dňa 10. júla 2019 o 15.00  hod. na Novom cintoríne na ul. Terézie Vansovej v Trnave.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.7.2019
Dátum aktualizácie: 14.8.2019