Aktuality

Stáž v Bruseli v roku 2020

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020!

Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť medzinárodných vzťahov, vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci.

Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od januára 2020.

Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slordjohn(zav.)doecvtisr.sk je:

  • november 2019: (prvý polrok 2020)
  • 1. máj 2019: (druhý polrok 2020)

Podmienky:

študent II. stupňa VŠ / absolvent

  • zaslanie životopisu a motivačného listu v anglickom aj slovenskom jazyku
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • komunikatívnosť
  • záujem o európske politiky v oblasti výskumu a inovácií
Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 15.10.2019