Aktuality

Konferencia ANS 2019 (FPV) bola úspešná

V dňoch 25. 9. – 27.9. 2019 sa pod garanciou Fakulty prírodných vied uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia Applied Natural Sciences 2019, Perspectives in V4 Countries.

Kľúčové témy konferencie:

  • Chémia a biomedicínska chémia
  • Biológia a molekulárna biológia
  • Biotechnológia a environmentálna technológia
  • Aplikovaná informatika

Viac: https://ans2019.ucm.sk/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 18.10.2019