Aktuality

Dekan medzinárodnej žurnalistiky MGIMO na pôde FF UCM

V rámci série zaujímavých prednášok, prostredníctvom ktorých Katedra rusistiky FF UCM v Trnave aj v tomto akademickom roku podporila celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky, 5.11.2019 odznela prednáška zahraničného hosťa z tzv. ruského Harvardu – dekana medzinárodnej žurnalistiky Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO - Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij), docenta Jaroslava Ľvoviča Skvorcova. Ide o historicky prvú návštevu našej katedry a Filozofickej fakulty UCM práve z tejto prestížnej ruskej inštitúcie. Vo svojej prednáške pán docent Skvorcov venoval pozornosť dnes veľmi aktuálnej téme – jazyku nových médií v Rusku, oboznámil nás so súčasným žurnalistickým pojmom „mem“ a o. i. nám predstavil aj nové knižné publikácie, ktoré následne daroval našej katedre. Veríme, že táto návšteva je prvým stimulom k perspektívnej spolupráci našej katedry i fakulty s MGIMO.

Fotogaléria TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.11.2019
Dátum aktualizácie: 14.11.2019