Aktuality

Nový NMR prístroj na FPV UCM

V októbri bola zrealizovaná takmer dvojročná snaha pre rozšírenie prístrojového vybavenia Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FPV), pracovisku Špačince, o stolový NMR prístroj.

NMR je skratka pre jadrovú magnetickú rezonanciu.
Verejnosť ju pozná z prevedenia vo forme tomografu pre neinvazívne trojrozmerné zobrazovanie vnútorných orgánov, napr. mozgu. Prístroj reflektuje prítomnosť a chemické okolie atómov vodíka a uhlíka, ktoré sú prítomné v každom organizme. Za vývoj a aplikácie NMR bol udelený rad Nobelových cien v r. 1943, 1944, 1952, 1991, 2002 a 2003.

Na Slovensku je náš prístroj prvým tohto typu zakúpeným a inštalovaným pre potreby výuky a výskumu v laboratóriu Jadrovej magnetickej rezonancie, ktoré je súčasťou Analyticko-diagnostického centra Fakulty prírodných vied a v širšom chápaní Univerzitného vedeckého parku UCM v Trnave.

Viac:  TU

Fotogaléria.

Reportáž.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 15.11.2019
Dátum aktualizácie: 4.12.2019