Aktuality

Ukončenie zateplenia pavilónu FPV v Špačinciach

V týchto dňoch boli odovzdané a prebrané stavebné práce - zateplenie strechy a obvodového plášťa na budove univerzity, v ktorej sídli Fakulta prírodných vied UCM.

Predmetom zákazky  bola realizácia stavebných prác  v budove, ktorá sa nachádza  v strede obce Špačince a bola postavená v roku 1987. Pôvodne slúžila ako prevádzková budova a laboratóriá šľachtiteľskej stanice. Od roku 1999 je využívaná Fakultou prírodných vied UCM v Trnave, pričom v objekte sú lokalizované učebne a laboratóriá v prevažnej miere zamerané na chémiu, biológiu, biotechnológiu atď. a ďalšie administratívne a obslužné priestory.

Vzhľadom na havarijný stav strechy - odkrytím časti krycieho plechu atiky bolo zistené zdevastovanie strešných vrstiev pôvodnej nezateplenej strechy, nefunkčnosť tepelnej izolácie, navlhnutie  vrchnej drevenej konštrukcie strešného plášťa,  bola realizovaná rekonštrukcia spolu so zateplením.

K týmto prácam sa naviazalo i zateplenie obvodového plášťa budovy s cieľom ozdravenia budovy a celkovej energetickej  úspory.

Nezanedbateľným dôsledkom je i zatraktívnenie vzhľadu jednej z našich budov, v ktorej sídlia špičkové vedecké tímy a realizuje sa výučba prírodných vied.

Fotogaléria.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 25.11.2019
Dátum aktualizácie: 29.11.2019