Aktuality

Novoročné prianie rektora UCM

Milé študentky, študenti,  vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vám všetkým popriať dobrý štart do roku 2020.

Želám Vám veľa šťastia, pevné zdravie, mnoho osobných ako aj pracovných úspechov. Nech sa nám spoločne darí.


prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.1.2020
Dátum aktualizácie: 16.1.2020