Aktuality

Deň otvorených dverí univerzity - 12. 02. 2020

Príď nás pozrieť na DOD UCM – na jednom mieste budú prezentované všetky študijné programy na jednotlivých fakultách. A ešte sa aj sa zabavíš pri speve superstaristu Jakuba prípadne vyhráš v tombole.

Aj fakulty majú svoje samostatné dni otvorených dverí - TU. 

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 15.1.2020
Dátum aktualizácie: 13.2.2020