Aktuality

UCM je členom UNAI – United Nations Academic Impact

UNAI je iniciatíva, ktorá zosúlaďuje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s OSN pri podpore a prispievaní k realizácii cieľov a mandátov Organizácie Spojených národov vrátane podpory a ochrany ľudských práv, prístupu k vzdelaniu, trvalej udržateľnosti a riešenie konfliktov.

Od roku 2010 UNAI vytvára živú a rozmanitú sieť študentov, akademických pracovníkov, vedcov, výskumných pracovníkov, think tanks, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích združení. V súčasnosti je v UNAI viac ako 1300 členských inštitúcií vo viac ako 130 krajinách, ktoré oslovujú milióny ľudí v sektoroch vzdelávania a výskumu po celom svete. Od svojho založenia podporilo UNAI asi tridsať medzinárodných sietí univerzít a iných inštitútov vyššieho vzdelávania a výskumu a nabádalo svojich členov, aby sa pripojili, čo predstavuje globálnu rozmanitosť regiónov a tematické bohatstvo disciplín.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda ako člen UNAI oceňuje svoj záväzok dodržiavať týchto desať zásad:

  • Záväzok k Charte OSN,
  • Dodržiavanie ľudských práv,
  • Vzdelávanie pre všetkých,
  • Udržateľnosť,
  • Budovanie kapacít v systémoch vysokoškolského vzdelávania,
  • Globálne občianstvo,
  • Mier a riešenie konfliktov,
  • Riešenie chudoby,
  • Možnosť vysokoškolského vzdelávania pre každého ,
  • "Odučenie" intolerancie.

Viac informácií o UNAI nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 3.2.2020