Aktuality

Nová študovňa pre našich študentov

Na podnet p. rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. prebehla rekonštrukcia študovne v ubytovacom zariadení na Zavarskej ulici.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.2.2020