Aktuality

Udelenie ocenenia doc. Mgr. Art. J. Sedlákovi (FMK)

V utorok 18. februára 2020 pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica odovzdal Mons. František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ocenenia umelcom za ich kresťanský prínos do umenia. Ocenenia si laureáti prevzali v kategóriách slovesné umenie, výtvarné umenie a hudobné umenie.

Gratulujeme!

Viac TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 28.2.2020
Dátum aktualizácie: 27.3.2020