Aktuality

Posedenie pri príležitosti MDŽ

Dňa 6. marca 2020 rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča pozval pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kolegyne pracujúce na rektoráte univerzity na slávnostné posedenie priamo v priestoroch univerzity. Spolu s prorektorom pre vonkajšie vzťahy prof. MUDr. Štefanom Galbavým, DrSc. a kvestorom PhDr. Marcelom Behrom zamestnankyne privítali, obdarovali kvetom a následne ich pozvali na malé posedenie s občerstvením.

Rektor UCM vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť a význam práce kolegýň na mnohých postoch a vo všeobecnosti aj za ich celkový prínos a pôsobenie na našej inštitúcii. Ocenil aj ich prácu, ktorú každodenne vykonávajú i v rodinách. Následne odprezentoval ppt prezentáciu o zmenách, či už stavebných príp. organizačných za posledný rok a informácie o aktivitách, podujatiach a slávnostných akciách, ktoré za sa posledný rok na univerzite udiali. Zároveň načrtol najbližšie aktivity, ktoré nás spoločne čakajú.

Fotogaléria.

Ďalšie fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť i na INTRANETE UCM.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia. V prípade, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte o nezverejnenie na adrese: info(zav.)ucm.sk.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.3.2020
Dátum aktualizácie: 27.3.2020