Aktuality

Predkladanie žiadostí o štipendium NŠP SR, termín do 18.5.2020

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá a cestovné granty sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), ako aj pre postdoktorandov.

Predkladanie žiadostí o štipendium NŠP SR, termín do 18.5.2020.

Viac:

Podmienky pre predkladanie žiadostí pre uchádzačov zo Slovenska https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
Podmienky pre predkladanie žiadostí pre uchádzačov zo zahraničia https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddeleniea práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 25.3.2020
Dátum aktualizácie: 29.4.2020