Aktuality

Dôležitý oznam pre ubytovaných študentov

Študenti ubytovaní v študentskom domove UCM sa môžu odubytovať organizovaným spôsobom a to nahlásením vedúcej študentského domova UCM Mgr. Krahulcovej na e-mailovej adrese: sona.krahulcovajohn(zav.)doeucm.sk.

E-mail musí obsahovať informáciu, kedy sa chcú odubytovať a zobrať osobné veci z internátu a musí byť zaslaný aspoň 48 hodín vopred kvôli bezpečnostným opatreniam zabraňujúcim šíreniu choroby COVID-19 (koronavírus) na UCM a aby nebol prítomný väčší počet ľudí na jednom mieste.

Viac informácií TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 1.4.2020
Dátum aktualizácie: 2.4.2020