Aktuality

Riaditeľka Inštitútu manažmentu UCM v rádiu

Prvý štvrtok v mesiaci už tradične patril návšteve Trnavského rádia. 

Vo svojej Rannej šou Viky s Peťom dnes 4. júna 2020 privítali riaditeľku Inštitútu manažmentu UCM doc. Ing. Renatu Novákovú, PhD.

V rozhovore vysvetlila aké zmeny prinesie transformácia Ústavu občianskej spoločnosti UCM na Inštitút manažmentu UCM, tiež aké študijné programy bude možné na IM študovať a v čom sú iné ako na ostatných fakultách.

Keďže Inštitút manažmentu UCM ponúka zaujímavé študijné programy ako manažment kvality a manažment v turizme a hotelierstve, p. riaditeľka priblížila uchádzačom možnosti uplatnenia absolventa a v akých oblastiach sa manažment využíva. V súvislosti s krízou v oblasti turizmu kvôli COVID19 hovorila aj o tom či má v tejto dobe zmysel manažment turizmu študovať. 

Zvukový záznam TU.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.6.2020
Dátum aktualizácie: 23.6.2020