Aktuality

Vedec roka 2019 - RNDr. Rajnák Cyril, PhD., PhD.

Mimoriadny vedecký úspech absolventa UCM.

Dňa 16. júna 2020 boli vyhlásené výsledky 23. ročníka oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky - Vedec roka 2019.

V kategórii Mladý vedec roka Slovenskej republiky bol ocenený RNDr. Cyril RAJNÁK, PhD., PhD., z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dr. Rajnák získal svoje Bc., Mgr. a PhD tituly na UCM v Trnave a ďalší titul PhD. na Univerzite Strassbourg, Francúzsko. Vedecky pracuje v oblasti anorganickej/analytickej chémie v špičkovom tíme, ktorý tvoria prof. Ing. Roman Boča, DrSc., doc. Ing. Dušan Valigura, PhD. a doc. RNDr. Ján Titiš, PhD (budúci univerzitný profesor). Objavné práce sa týkajú oblasti jednomolekulových, jednoretiazkových a jednoiónových magnetov na báze koordinačných zlúčenín. Tieto funkčné materiály majú aplikačný potenciál v záznamovej technike gigantickej kapacity – zetabitov.

Súťaž Vedec roka SR 2019 vyhlasuje  Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2019 sa udelili ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR
  • Mladý vedecký pracovník
  • Inovátor roka
  • Technológ roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce


Cyril Rajnák – laudatio

Tlačová správa

Vedec roka 2019 v médiach

Medailón o ocenenom  - RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Fotogaléria

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 17.6.2020
Dátum aktualizácie: 18.3.2021